0913 430 916 - 0905 692 314 hotro@nhadat43.net

Hải Châu

Nhà mặt tiền đường Tiểu La

Nhà mặt tiền đường Tiểu La

Giá: 700 Triệu ₫

Diện tích: 80m2

Khu vực: Đường Tiểu La